Grundutbildning i barnkonventionen – förtroendevalda

En grundkurs om barnkonventionen som lag. Under utbildningen går vi igenom grunderna i barnkonventionen, vad det innebär för dig som är förtroendevald och hur man genomför en barnkonsekvensanalys.

Utbildningen är en webbsändning och sänds från SKR. Du har möjlighet att ställa dina frågor via chattfunktion under hela utbildningen.

Målgrupp: förtroendevalda inom kommuner och regioner.

Kostnad: 500 kr ex moms. 

Mer information och anmälan på SKR:s webbplats