Utbildning i FREDA bedömningsinstrument

  • Datum:
  • Plats: Meddelas senare
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Klara Westerlund
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Gävleborg bjuder in till en tvådagarsutbildning i FREDA bedömningsinstrument. Utbildningen ger kunskaper för att använda FREDA-beskrivning samt farlighetsbedömning i praktiken.

Under två dagar kommer du få goda kunskaper att använda FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Utbildningens syfte är att ge personal inom socialtjänsten stöd i arbetet med att utreda och kartlägga våldsutsatthet, bedöma behov samt att göra strukturerade riskbedömningar och säkerhetsplaner. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen.

Utbildningen vänder sig till socialsekreterare i Gävleborgs län som arbetar med utredning och riskbedömning av våldsutsatta vuxna.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats