Sekretess vid samverkan för våldsutsatta vuxna

  • Datum: –15.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Jämtland m.fl.
  • Kontaktperson: Jenny Einebrant
  • Temadag

Hur kan samverkan mellan myndigheter och organisationer bedrivas inom ramen för samråd gällande våldsutsatta vuxna, så att aktörernas insatser bidrar till den våldsutsattas bästa och inte hindras av myndigheters sekretess.

Nu har verksamheten med samråd gällande våldsutsatta vuxna startat.

Vi riktar oss till aktörer som kommer att ingå i eller arbeta och samverka i samråd, beslutsfattare och operativ personal.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Jämtlands webbplats