Sex mot ersättning och människohandel med fokus på barn och unga vuxnas utsatthet

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar Kronoberg och Skåne
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Föreläsning

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar Kronoberg och Skåne bjuder in till en serie webbinarier om prostitution, människohandel och nyanlända barn och ungas särskilda utsatthet. Detta seminarium handlar om sex mot ersättning och människohandel med fokus på barn och ungas utsatthet.

Föreläsningen kommer att ha fokus på barn och ungas utsatthet för exploatering inom prostitution och människohandel. 

Antalet platser är begränsat. Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att fördela utbildningsplatserna. Länk till föreläsningen skickas ut dagen före respektive föreläsning.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats