Konferens: Maskulinitet i förändring – tema kärlek

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro län m.fl.
  • Kontaktperson: Kajsa Saleem
  • Konferens

Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete. Konferensserien har ett brett köns- och genusperspektiv, men har en särskild betoning på pojkar, män och maskuliniteter. Konferenserna har genomförts sedan 2010 och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och RF-SISU Örebro län.

Syftet med årets konferens är att fördjupa våra kunskaper kring maskulinitet, relationer och kärlek. Vad betyder kärlek för män? Hur påverkar maskulinitetsideal våra nära relationer och vad innebär i så fall detta för individer och för samhället i stort? Hur kan kärlek och relationer kopplas till ekonomiska eller politiska strukturer i vårt samhälle? Under denna dag får du möta både forskare och praktiker i föreläsningar och samtal där vi ringar in problemområden och försöker identifiera konkreta förändringsförslag.

Målgrupp: Konferensen vänder sig till politiker, chefer och tjänstepersoner som har ansvar och arbetar inom området. Även det civila samhället och föreningar är välkomna, samt den som har intresse av frågorna.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebros webbplats