Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid
  • Kontaktperson: Viktoria Ahlgren
  • Utbildning

NCK ger även hösten 2021 den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvarig, studierektor vid de program som är berörda av ändringen i högskoleförordningen.

Fokus är på introduktion av kunskapsområdet, pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske på metodiskt olika sätt.

Kursen består dels av grundläggande kursdagar som ges i oktober, dels av ämnesfördjupande temadagar som ges i november och december månad. 

Kursen kommer att ges via det digitala verktyget Zoom.

Mer information och anmälan på NCK:s webbplats