Frukostseminarium: SOFIA-studien och vikten av tidig upptäckt

Skolverket och Socialstyrelsen bjuder in till ett kostnadsfritt frukostseminarium för dig som möter barn och unga i ditt arbete. Temat är vikten av tidig upptäckt och i fokus är SOFIA-studien som genomförs i samarbete mellan Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun.

SOFIA-studien är en svensk longitudinell studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. SOFIA står för Social Och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning. Cirka 2000 barn har följts sedan de var 3−5 år gamla. Tanken är att de ska följas upp i vuxen ålder.

Forskning har visat att problem tidigt i livet ofta håller i sig. Vad forskningen däremot inte har tittat mycket på är hur svårigheter på flera områden senare i livet hänger ihop med ett och samma tidiga problem. Det är en av anledningarna till att SOFIA-studien är så viktig när vi vill hitta bättre sätt att hjälpa barn och familjer tidigt och samordnat.

Arrangörer
Seminariet arrangeras av Skolverket och Socialstyrelsen i vårt gemensamma uppdrag att arbeta för tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI).

Målgrupp
Seminariet vänder sig till dig som arbetar i den samlade elevhälsan, skolledningen eller är skolchef. Det vänder sig även till dig som är lärare i grund- eller förskola eller arbetar verksamhetsövergripande till exempel inom den centrala elevhälsan eller som utvecklingsledare.

Mer information och anmälan på Skolverkets webbplats