Konferens: Makt, våld och prevention

  • Datum: –16.30
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Unizon, MÄN, Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Kontaktperson: Sara Avander
  • Konferens

Arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län, in till en årlig konferens om våldsprevention den 26 november. Konferensen genomförs med stöd av SKR och Jämställdhetsmyndigheten.

Tema makt, våld & prevention
Konferensen är en del av En vecka fri från våld och erbjuder olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

I år vill vi att ge dig både kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats