Våldsförebyggande arbete i kommun

  • Datum: –12.00
  • Plats: Malmö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne och Klippans kommun
  • Kontaktperson: Frida Darj
  • Temadag

Välkommen till en inspirationsdag och nätverksträff.

Dagen börjar med 2 timmar med föreläsningar och diskussioner om våldsförebyggande arbete i en kommun. Den sista timmen är en nätverksträff med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Du kan delta på hela eller delar av dagen.

9:00-11:00 Del 1: Inspiration om våldsförebyggande arbete

11:00-12:00 Del 2: Nätverksträff

Mer information på Länsstyrelsen Skånes webbplats