Samtal om våld, utbildning om att möta våldsutövare i samtal

  • Datum:
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Kajsa Bogren
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring. Utbildningen omfattar fyra heldagar.

Datum och tider
Utbildningen omfattar fyra heldagar:

24 januari, kl 08.00-16.30
25 januari, kl 08.00-16.00

samt

23 februari, kl 08.00-16.30
24 februari, kl 08.00-16.00

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till personal inom kommunal socialtjänst och idéburen sektor som möter våldsutövare för förändrande samtal.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats