Våldsutsattas möjlighet att få långsiktigt boende? – situationen i Hallands län

  • Datum: –11.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Föreläsning

På uppdrag av Regeringen har Länsstyrelserna i Sverige kartlagt våldsutsattas möjligheter till stadigvarande boende. Kartläggningen är en del av Regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor och ska fungera som underlag för det fortsatta arbetet med stadigvarande boende för våldsutsatta och deras eventuella barn.

Eva Wendt har haft i uppdrag att genomföra denna kartläggning i Hallands och Kronobergs län. Hon kommer att redogöra för situationen i Hallands län. 

Välkommen att lyssna på Eva Wendt onsdagen den 9 februari, klockan 9.00 - 11.00. Presentationen kommer ske digitalt.

Mer information på Länsstyrelsen Hallands webbplats