Fadimedagen – vi belyser arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Kalmar län

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Agnes Mitsialos
  • Temadag

Den 21 januari 2022 har det gått 20 år sedan Fadime Şahindal mördades av sin pappa. Länsstyrelsen Kalmar län uppmärksammar dagen genom att bjuda in representanter inom socialtjänst och skola till en halvdag på temat hedersrelaterat våld och förtryck i Kalmar län.

Vi kommer dels prata om hur utvecklingen har sett ut både nationellt och regionalt under de senaste 20 åren, men också blicka framåt för identifiera de behov och utmaningar som finns lokalt i länet och hur vi kan hjälpas åt i det fortsatta arbetet.

Hur ser arbetet mot hedersrelaterat våld ut i Kalmar län idag? Vilka utmaningar står vi inför? Vad ser länets skolor och socialtjänst?

Målgrupp
Chef, kvinnofridssamordnare och/eller 1:e socialsekreterare inom socialtjänst och rektorer, kuratorer/elevhälsa inom förskola, skola och gymnasium i Kalmar län samt representant för Region Kalmar län.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats