Våld och hjälpsökande i lesbiska och queera relationer

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Frida Darj
  • Seminarium

Välkommen till ett forskarseminarium om våld och hjälpsökande i lesbiska och queera relationer.

I september 2021 disputerade Nicole Ovesen med sin avhandling. Utifrån 25 intervjuer undersöker hon i avhandlingen hur personer som upplevt våld i en lesbisk eller queer relation har identifierat våldet, hur de sökt hjälp, och hur de blivit bemötta i hjälpsökandeprocessen.

Avhandlingen lyfter upp svårigheterna både i att se sig själv i rollen som våldsutsatt, och sin partner i rollen som våldsutövare. Ett viktigt fokus är också hur processen att söka hjälp kan försvåras för personer som inte passar in i ramverket kring våld i nära relationer.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats