Klippan arbetar kommunövergripande med våldsprevention

  • Datum: –10.50
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Klippans kommun och Länsstyrelsen Skåne
  • Kontaktperson: Frida Darj
  • Föreläsning

Välkommen till en digital lunchföreläsning om Klippans arbete med kommunövergripande våldsprevention.

Målgrupp: Föreläsningen vänder sig främst till dig som arbetar strategiskt med våldsprevention i en kommun, eller till dig som jobbar i verksamheter riktade mot barn och unga så som skola, fritidsverksamhet eller socialtjänst. Föreläsningen kan också vara intressant för ideella föreningar eller myndigheter, men alla är välkomna.  

Mer information på Länsstyrelsen Skånes webbplats