Utbildning i FREDA

  • Datum: –15.15
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Skåne och Kompetenscentrum mot våld i nära relationer
  • Kontaktperson: Therese Olin
  • Utbildning

Välkommen till en utbildning i FREDA, standardiserade bedömningsmetoder i arbetet med våld i nära relationer.

FREDA är Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Utbildningen omfattar två heldagar, 10 februari och 10 mars, och kommer att gå igenom bedömningsinstrumenten som ingår i FREDA, med fokus på FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning. Föreläsningarna varvas med grupparbeten och praktiska övningar under hela utbildningen.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer som i sin yrkesutövning möter vuxna som är våldsutsatta, till exempel utredare inom socialtjänsten.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Skånes webbplats