Konferens om att möta våldsutövare

  • Datum: –15.00
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro län
  • Kontaktperson: Mari Grönlund
  • Temadag

Välkommen till en konferens med fokus på våldsutövare. Under dagen kommer SKR informera om den nya lagstiftningen och yrkesverksamma som möter våldsutövare kommer att berätta om hur arbetet ser ut.

Syftet med dagen är att ge en ökad kunskap som utgår från att vi måste upptäcka våldsutövare, motivera, utreda, behandla och upprätthålla en förändring.

Målgrupp: dagen riktar sig särskilt till politiker, socialchefer/IFO-chefer och yrkesverksamma inom länets kommuner, men alla som är intresserade av frågorna är välkomna.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Örebros webbplats