Använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
  • Kontaktperson: Malin Michael
  • Utbildning

SKR erbjuder en utbildning i Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning. Utbildningen består av två workshops på tre timmar fördelade under två dagar. Utbildningen varvar genomgångar med praktiska övningar i Excel.

Individinformation i uppföljningar behöver ofta dokumenteras och sammanställas i verktyg vid sidan av de verksamhetssystem där information ofta finns. Excel är ett program som de flesta har tillgång till och som har de funktioner som krävs för både sammanställning och analys, om hänsyn tas till integritetsskydd och informationssäkerhet.

OBS! Utbildningen pågår under en eftermiddag och nästkommande förmiddag.

Workshop 1: 17 maj klockan 13.00-16.00

Workshop 2: 18 maj klockan 09.00-12.00

Mer information och anmälan på SKR:s webbplats