Att prata med unga med IF och NPF om sex, relationer och utsatthet

  • Datum: –15.15
  • Plats: Uppsala
  • Arrangör: Länsstyrelsen Uppsala län, FUB Uppsala och Ungdomsmottagningarna i Uppsala län
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Uppsala
  • Temadag

Länsstyrelsen Uppsala län bjuder i samarbete med FUB Uppsala och Ungdomsmottagningarna i Uppsala län in till en heldagsutbildning kring brottsutsatthet hos barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF).

Under dagen kommer du, som i ditt arbete möter föräldrar och viktiga vuxna, få verktyg att hjälpa dem att prata med barn och unga om ämnen som kan kännas svåra, exempelvis relationer, normer, sex och alkohol. Dagen kommer att ge många tillfällen för diskussion och interaktivitet där deltagarna kommer få sätta ljuset på den egna verksamheten för att kunna hitta rutiner och struktur för fortsatt arbete.

Fokus kommer att ligga på vikten av att genom goda samtal främja hälsa, sunda relationer och förebygga brottsutsatthet hos barn och unga med IF och NPF.

Mer information på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats