Utan mig är du helt ensam – hur kan stödet till våldsutsatta utvecklas?

  • Datum: –12.00
  • Plats: Gävle, eller digitalt
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Föreläsning

Sara Skoog Waller, universitetslektor, filosofie doktor i psykologi håller ett föredrag om sin studie "Utan mig är du helt ensam".

Därefter erbjuds deltagarna en processledd timme med fokus på hur stöd/behandling till våldsutsatta kan utvecklas utifrån rapportens resultat.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats