SEXIT som stöd för att ställa frågan

  • Datum: –11.00
  • Plats: Digitalt
  • Arrangör: Flera arrangörer
  • Kontaktperson: Länsstyrelsen Halland
  • Utbildning

Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg hälsar er välkomna till en digital föreläsning om SEXIT (SEXual health Identification Tool), som är en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Sofia Hammarström, som är medicine doktor och utvecklingsledare vid Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen, kommer berätta hur SEXIT kan användas för att underlätta för personal och unga att föra samtal om sexuell riskutsatthet och erfarenhet av våld.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig framförallt till yrkesverksamma inom ungdomsmottagning, barn och ungdomspsykiatri. 

Mer information på Länsstyrelsen Hallands webbplats