Serienoveller för unga om sexuellt våld

Serienovellerna Första helgen i juni och Världens sämsta sommar.

"Första helgen i juni" och "Världens sämsta sommar" är två serienoveller för ungdomar om en våldtäkt som NCK har tagit fram i samarbete med konstnären Matilda Ruta. Syftet är att få unga att diskutera och reflektera över sexuella övergrepp, och de tankar och känslor som uppstår efteråt. Serienovellerna kan användas som diskussionsunderlag i undervisningen eller i andra samtal med unga.

De riktar sig främst till elever från årskurs nio och på gymnasiet, och det finns även en engelsk version.

Understryker att sex ska vara frivilligt

I "Första helgen i juni" lär Sara och kompisen Denise känna två killar, och i slutet av historien utsätts Sara för en våldtäkt. Novellen tar upp hur svårt det kan vara att veta var gränserna går och att förövaren ofta är någon man känner. Den understryker att sex ska vara frivilligt, just den princip som den nya sexualbrottslagstiftningen utgår från.

"Världens sämsta sommar" är en fristående fortsättning som berättar vad som händer efter övergreppet, vad Sara tänker och om omgivningens reaktioner. Sara går också till sjukvården för att få hjälp.

Novellerna framhåller att det finns stöd och hjälp för den som har blivit utsatt och betonar betydelsen av att prata med någon om utsattheten. "Om du har varit med om att bli tvingad till sex är det bra att få prata med någon om det. Hur man reagerar kan vara mycket olika, men det är viktigt att veta att det finns hjälp att få."

Materialet är kostnadsfritt. Ladda ner serienovellerna "Första helgen i juni" (pdf) och "Världens sämsta sommar" (pdf).

Beställ serienovellerna i tryckt format genom att gå in på NCK:s webbsida med beställningsformulär. 
NCK:s webbsida för beställningar av publikationer. 

Första helgen i juni (pdf, 

Från första juli 2018 bygger den svenska sexualbrottslagstiftningen på principen att allt sex ska vara frivilligt. Sexualbrotten regleras i 6 kapitlet i brottsbalken. Våldtäkt är rubriceringen på den grövsta formen av sexualbrott. 

Ämnesguide om sexuellt våld

Senast uppdaterad: 2021-01-22