Viktigt att hitta våldsutsatta patienter på BUP

2016-01-13

Behandlare på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar måste mer aktivt fråga om våld inom familjen. Våldet riskerar annars förbli oupptäckt och behandlingen därmed utan resultat. Den slutsatsen dras i en ny avhandling från Göteborgs universitet. 

I studien har nästan 600 patienter inom BUP fått svara på frågor om våldsutsatthet. En tredjedel av de tillfrågade uppgav att de utsatts för fysiskt våld i hemmet av sina föräldrar. Lika många sa att deras föräldrar hade slagits, oftast då att mamman slagits av pappan eller den hon lever ihop med.

– Om våldet inte upptäcks finns det risk att behandlare inte förstår bakgrunden till de symtom barnet uppvisar, säger psykologen Ole Hultmann som gjort studien.

Ole Hultmanns avhandling: "Child psychiatric patients affected by intimate partner violence and child abuse" (Göteborgs universitet 2015) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22