Stöd till vuxna som har sex mot ersättning

2016-01-11

Nu finns ett nytt utbildningsmaterial om stöd och hjälp till vuxna som har sex mot ersättning, framtaget av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. 

Tillsammans med en webbutbildning ska materialet ge verktyg för att identifiera, samtala med och fånga upp personer som riskerar att fara illa på grund av att de har sex mot ersättning. Utbildningspaketet riktar sig till socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Utbildningspaket om sex mot ersättning på Socialstyrelsens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22