Fler anmälningar om misshandel av kvinnor

2016-01-14

Under förra året polisanmäldes 28 700 misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år, vilket är en ökning med två procent jämfört med 2014. Av dessa rörde drygt 18 000 anmälningar händelser som begåtts inomhus av en bekant, det enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) preliminära statistik för 2015. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år ökat med 11 procent.

Antalet anmälda våldtäkter minskade under 2015 jämfört med 2014, till 5 830 stycken. Även antalet anmälningar om sexuellt ofredande och sexuellt tvång minskade. Minskningarna kan delvis förklaras med ett högt antal anmälningar under 2014, enligt Brå.

Den slutgiltiga kriminalstatistiken för 2015 presenteras i mars 2016.

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22