Ny webbutbildning om våld mot äldre

2016-02-04

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning om våld mot äldre. Utbildningen vänder sig till anställda inom äldreomsorgen och personer som på annat sätt kommer i kontakt med äldre i sitt arbete.

Deltagarna får bland annat kunskap om vad våld är, vilka som utsätts för våld och hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras. Utbildningen tar cirka 45 minuter att gå igenom och går att göra via webben eller via nedladdningsbara text- och övningshäften. Det finns också en studiehandledning. 

Webbutbildning om våld mot äldre på Socialstyrelsens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22