FN-kommitté efterlyser strategi mot våld mot kvinnor

2016-03-08

FN:s kommitté för Kvinnokonventionen (CEDAW) har nu presenterat sina sammantagna observationer av Sveriges jämställdhetsarbete. Kommittén är generellt positiv, men har kritik bland annat när det gäller arbetet mot mäns våld mot kvinnor. De rekommenderar Sverige att så snart som möjligt anta en strategi mot våld mot kvinnor.

De vill också att Sverige noggrant ska undersöka orsakerna till det låga anmälningstalet bland våldsutsatta kvinnor samt bristen på fällande domar för våldsutövare. Kommittén framhåller att ökad styrning behövs för effektivare samordning och ökad jämställdhet.

CEDAW är ett oberoende expertorgan inom FN som har till uppgift att granska att konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor efterlevs.

CEDAW:s granskning av Sveriges efterlevnad av FN:s konvention om avskaffande av diskriminering av kvinnor (pdf)

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22