Rapport om stöd till barn i familjer med svårigheter

2016-08-15

Folkhälsomyndigheten är en av myndigheterna bakom en rapport om ändamålsenligt stöd till barn som växer upp med allvarliga svårigheter hemma. Det kan handla om missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Rapporten pekar bland annat på att tidig upptäckt, tidiga insatser, samverkan mellan verksamheter och hänsynstagande till både barnet och hela familjens behov är några nyckelfaktorer. Skriften är ett resultat av ett regeringsuppdrag från 2011 och kunskapen har tagits fram inom ramen för 18 lokala och regionala utvecklingsprojekt.

Publikationen "Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld" Folkhälsomyndigheten 2016 (pdf)

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22