Ny handlingsplan ska motverka människohandel

2016-08-17

Regeringen har den 22 juni beslutat om en ny uppdaterad handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp för åren 2016–2018. Här finns 23 åtgärder för att förebygga, skydda och stödja barn samt skapa förutsättningar för att effektivt lagföra gärningsmän.

Den nya handlingsplanen utgår från barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Jämställdhetsminister Åsa Regnér säger i ett pressmeddelande att handlingsplanen är viktig bland annat för att yrkesverksamma ska ha god kunskap om problematiken.

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22