Ny handlingsplan ska motverka människohandel

2016-08-17

Regeringen har den 22 juni beslutat om en ny uppdaterad handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp för åren 2016-2018. Här finns 23 åtgärder för att förebygga, skydda och stödja barn samt skapa förutsättningar för att effektivt lagföra gärningsmän.

Den nya handlingsplanen utgår från barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Jämställdhetsminister Åsa Regnér säger i ett pressmeddelande att handlingsplanen är viktig bland annat för att yrkesverksamma ska ha god kunskap om problematiken.

Läs pressmeddelandet
Läs handlingsplanen