Sexualbrottskommittén vill byta ordet våldtäkt

2016-10-05

Brottsbeteckningen våldtäkt tas bort och ersätts med begreppet sexuellt övergrepp. Detta för att bättre spegla att fysiskt våld inte behöver förekomma för att handlingen ska utgöra ett brott. Det är ett av flera förslag som 2014 års sexualbrottskommitté har lämnat i ett betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Sexualbrottskommitténs uppdrag har varit att göra en översyn av brottet våldtäkt och granska hur rättsväsendet han­terar våldtäkter. En annan del av uppdraget har handlat om att se om det går att förbättra rutinerna för förordnande av målsägandebiträden i sexualbrottsärenden.

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Betänkandet "Ett starkare skydd för den sexuella integriteten" (statens offentliga utredningar 2016:60) pdf

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22