Tonårspojkar får ofta inte skyddat boende

2016-11-01

När familjemedlemmar som utsatts för våld söker sig till skyddat boende riskerar tonårspojkar att få ett sämre skydd, eftersom de ofta stoppas av åldersgränser på boendena. Det är en av slutsatserna i Socialstyrelsens nya rapport.

Rapporten bygger på enkäter som skickats ut till skyddade boenden i landet. Nästan vartannat boende uppger att de har en åldersgräns för pojkar. Lägst angivna maxålder var 12 år. 

Ett annat problem är bristen på platser. 41 procent av boendena anger att de tvingats neka personer som själva sökt plats. 72 procent har sagt nej när socialtjänsten velat placera skyddssökande på boendet.

Publikationen "Kvalitet i skyddade boenden – en enkätundersökning 2016" (Socialstyrelsen 2016) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22