Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott

2016-11-04

En ökad andel kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott – 3 procent under förra året jämfört med 1,8 procent året innan. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) delrapport av den Nationella trygghetsundersökningen, NTU. 

Yngre kvinnor i åldrarna 16–24 år är mest utsatta; av dem uppgav 9 procent att de utsattes under 2015. För män har utsattheten legat under 0,5 procent de senaste tio åren. Totalt uppger 1,7 procent av hela befolkningen (motsvarande 129 000 personer) att de utsatts för någon typ av sexualbrott under 2015. 

Ta del av ett pressmeddelande från Brottsförebyggande rådet

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22