Våldet ökar under graviditeten

2016-11-10

Fler kvinnor rapporterar att de utsätts för våld i slutet av sin graviditet än i början. Det visar en ny studie från Malmö högskola. 

I studien fick 1939 gravida kvinnor svara på frågor om våldsutsatthet under graviditeten och upp till ett och ett halvt år efter barnets födsel. 

Minst 225 av kvinnorna (2,5 procent) utsattes för våld från en partner under graviditeten. Våldet ökade i takt med att graviditeten fortskred.

I början av graviditeten utsattes cirka 1 procent av de gravida kvinnorna för våld. I vecka 34 när kvinnorna var höggravida utsattes 2 procent. Våldet fortsatte sedan att öka fram till förlossningen. Ett och ett halvt år efter förlossningen uppgav 3,3 procent av kvinnorna att de var utsatta för våld. Förövaren var i de flesta fall barnets far och kvinnans partner eller tidigare partner. 

Ta del av nyheten "Ökat våld under graviditeten" på Malmö högskolas webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22