Regeringen satsar för att förebygga våldet

2016-11-16

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor presenterades idag av regeringen. 

Den nationella strategin fokuserar särskilt på förebyggande insatser och mäns och pojkars delaktighet i det förebyggande arbetet. Hittills har arbetet mot våld oftast handlat om att hantera våldets konsekvenser. Genom att fokusera på orsakerna till våldet vill regeringen ändra perspektivet i arbetet mot våld. 

Exempel på andra delar i strategin är insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt mot våld i samkönade relationer. Strategin sträcker sig över en tioårsperiod. Initialt ska 900 miljoner kronor fördelas mellan 2017 och 2020.  

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016