Regeringen satsar för att förebygga våldet

2016-11-16

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor presenterades idag av regeringen. 

Den nationella strategin fokuserar särskilt på förebyggande insatser och mäns och pojkars delaktighet i det förebyggande arbetet. Hittills har arbetet mot våld oftast handlat om att hantera våldets konsekvenser. Genom att fokusera på orsakerna till våldet vill regeringen ändra perspektivet i arbetet mot våld. 

Exempel på andra delar i strategin är insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt mot våld i samkönade relationer. Strategin sträcker sig över en tioårsperiod. Initialt ska 900 miljoner kronor fördelas mellan 2017 och 2020.  

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2016

Senast uppdaterad: 2021-01-22