Våldsutsatthet starkt kopplat till ohälsa hos unga kvinnor

2017-01-10

Utsatthet för våld är vanligt och är starkt kopplat till psykisk ohälsa hos unga kvinnor. Det visar en studie vid ungdomsmottagningarna i Västernorrland. 

Studien är en del av en avhandling från Uppsala universitet och omfattar 1 051 kvinnor mellan 15 och 22 år. 56 procent av deltagarna uppgav att de utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexualiserat våld eller upplevt våld inom familjen. Våldsutsatta unga kvinnor uppgav sämre både psykisk och fysisk hälsa än unga kvinnor som inte utsatts för våld. Unga kvinnor som utsatts för flera typer av våld var de som skattade sin hälsa sämst med höga nivåer av bland annat posttraumatiska stressymptom.

Studien visar på vikten av att vårdpersonal ställer frågor om våldsutsatthet för att fånga upp orsaker till ohälsa och kunna erbjuda effektiv behandling.

Läs ett pressmeddelande om avhandlingen på Uppsala universitets webbplats

Anna Palms avhandling "Studies on routine inquiry about violence victimization and alcohol consumption in youth clinics" (Uppsala universitet 2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22