Nära var tredje kvinna känner sig otrygg

2017-01-11

31 procent av kvinnorna känner sig otrygga i sitt bostadsområde under kvällstid. För männen är siffran 9 procent. Det visar nya siffror från den Nationella trygghetsundersökningen som presenterats av Brottsförebyggande rådet (Brå). 

12 procent av kvinnorna låter bli att gå ut ensamma sent på kvällen på grund av otrygghet. Motsvarande siffra för männen är 2 procent. När det gäller oro för att bli överfallen eller misshandlad är det också stora skillnader mellan män och kvinnor. Bland kvinnorna i befolkningen är 22 procent oroliga för att bli utsatta medan siffran för männen är 8 procent. 

Ta del av ett pressmeddelande på Brottsförebyggande rådets webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22