MSB satsar resurser mot könsbaserat våld

2017-02-09

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satsar extra på arbetet mot könsbaserat våld. Myndigheten söker nu specialister inom könsbaserat våld för att delta i internationella insatser inom humanitärt bistånd, återuppbyggnad eller katastrofriskreducering. 

I kriser och katastrofer ökar risken för könsbaserat våld. Våldet har ofta långsiktiga fysiska, psykologiska, sociala och ekonomiska effekter på en individ men kan också påverka närstående, lokalsamhälle och landet negativt. 

MSB:s specialister inom könsbaserat våld ska stötta insatser som har som huvudfokus att förebygga och hantera könsbaserat våld, eller insatser inom humanitärt bistånd och katastrofriskreducering där arbetet mot könsbaserat våld är en genomgående fråga.  

Webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22