Dödligt våld har minskat under 2000-talet

2017-03-01

Andelen personer som utsatts för brott har minskat sedan 2005. Utsattheten för brott ser dock olika ut för kvinnor och för män. Under 2000-talet har andelen brottsutsatta kvinnor ökat något, medan andelen utsatta män minskat något. 

Det beror på att brott som kvinnor oftare utsätts för, som trakasserier och sexualbrott, verkar ha ökat något, samtidigt som exempelvis alkoholrelaterad misshandel av okänd förövare, som män oftare utsätts för, har minskat något. Det rapporterar Brå i ”Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015”. 

Det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har minskat under 2000-talet. I genomsnitt dödas 13 kvinnor om året av en man som hon har eller har haft en nära relation med. Den tidigare siffran var 17 kvinnor. 

Ta del av ett pressmeddelande på Brottsförebyggande rådets webbplats

Publikationen "Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015" Brottsförebyggande rådet 2017, fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22