Kunskap om våld ska bli obligatoriskt i utbildningar

2017-03-17

Regeringen vill se till att undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer blir obligatoriskt i högskoleutbildningar där studenterna i sina framtida yrken kommer att möta våldsutsatta kvinnor och barn. 

Utbildningarna som berörs är fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen och tandläkarexamen. Målet är att studenterna ska få kunskaper om hur man kan förebygga och upptäcka våld samt om vilka insatser som gör skillnad.

Åtgärden är en del av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som presenterades i november 2016. 

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22