Ny webbplats för unga nyanlända

2017-04-07

Nu är den flerspråkiga webbplatsen youmo.se lanserad som informerar om jämställdhet, rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. 

Webbplatsen riktar sig till nyanlända barn och unga upp till 20 år och är en del av regeringens satsning på information för unga som inte har svenska som förstaspråk. Youmo.se bygger på innehåll från webbplatsen umo.se och har innehåll på svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska. Ett avsnitt tar upp våld och orättvisor. 

Webbplatsen Youmo.se

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22