Ny undersökning om sexualitet bland unga

2017-05-10

Folkhälsomyndigheten har gjort en ny undersökning om sexualitet och hälsa bland unga. Undersökningen visar att hälften av ungdomarna i Sverige är nöjda med sitt sexliv. Men också att 40 procent har erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja.

Undersökningen bygger på svar från 7 755 ungdomar i åldern 16-29 år. Frågorna i enkäten rörde områden som sexuell hälsa och rättigheter samt hivprevention.

Bland de tillfrågade var det 22 procent som uppgav att de blivit diskriminerade eller kränkta någon gång under det senaste året. 40 procent hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja och 6 procent av fysiskt våld, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. 

Ta del av pressmeddelandet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22