Nordisk rapport beskriver våld i ungas relationer

2017-05-30

Brå och dess motsvarigheter i Danmark och i Finland har i en rapport sammanfattat kunskapsläget när det gäller våld i nära relationer bland unga. En översikt över de insatser som finns för att stötta unga brottsoffer och arbeta förebyggande i de tre länderna ingår också.

Rapporten "Kærestevold ... Finland, Sverige og Danmark" har skrivits av Brottsförebyggande Rådet i Sverige, National Council for Crime Prevention i Finland och Danish Crime Prevention Council i Danmark gemensamt. I varsitt kapitel beskrivs situationen i de tre nordiska länderna när det gäller våld i nära relationer bland unga. Fokus ligger på våldets omfång, karaktär och utveckling samt vilka stödinsatser som existerar.

I det svenska kapitlet konstaterar Brå bland annat att fler kvinnor i åldern 16-24 år uppger att de varit utsatta för våld i nära relationer än kvinnor över 25 år. Samtidigt finns det mer kunskap generellt om vuxnas relationer. Det saknas bland annat forskning att bygga på när man vill utforma våldsförebyggande insatser.

Publikationen "Kaerestevold. Finland, Sverige og Danmark" (2017) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22