Frysreaktion vanligt vid våldtäkt

2017-07-11

Att kvinnor blir ofrivilligt paralyserade och därför inte kan göra motstånd vid en våldtäkt är mycket vanligt. Det visar en studie från Södersjukhuset som nyligen publicerats i tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia.

Anna Möller, läkare vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset och huvudförfattare till artikeln, har undersökt hur närmare 300 kvinnor som sökt vård efter en våldtäkt reagerat vid övergreppet. 70 procent uppgav att de drabbats av signifikant så kallad tonisk immobilitet (frysreaktion) under övergreppet. 48 procent hade upplevt extrem tonisk immobilitet. De som drabbades på det här sättet löpte även större risk att utveckla posttraumatiskt stressyndrom efteråt.

Artikeln i fulltext i kunskapsbankens databas
Anna Möllers forskarpresentation i kunskapsbanken

Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om konsekvenser av sexuellt våld

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22