Ekonomiskt bistånd ska kartläggas

2017-08-03

Att både kvinnor och män har en egen försörjning är en förutsättning för jämställdhet. Socialstyrelsen får nu ett regeringsuppdrag att kartlägga hur socialtjänsten hanterar ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Syftet med kartläggningen är bland annat att säkerställa en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd till kvinnor och män i hushåll som berörs.  

Kartläggningen är en del av Socialstyrelsens uppdrag att genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Kartläggningen ska redovisas i december 2018.

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017