Vanligt att barn utsätts för våld

2017-09-01

Drygt 4700 elever i årskurs nio i grundskolan samt i årskurs två på gymnasiet har svarat på frågor om utsatthet för våld under uppväxten. 

Nästan 11 procent av eleverna svarade att de hade utsatts för allvarlig fysisk barnmisshandel. 5 procent hade utsatts för fysisk barnmisshandel vid flera tillfällen. 14 procent av eleverna rapporterade att de upplevt våld mellan föräldrarna. 

Studien har tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Svaren går att jämföra med tidigare år eftersom delvis samma frågor ställts vid andra undersökningar. 

Publikationen "Våld mot barn 2016 – en nationell kartläggning" Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2017, fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22