Första svenska rapporten om Istanbulkonventionen

2017-10-03

2014 trädde Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, Istanbulkonventionen, i kraft i Sverige. Rådets expertgrupp Grevio har nu fått en första redovisning av Sverige som visar hur konventionen implementeras här.

– Sveriges rapport svarar på ett mycket detaljrikt frågeformulär från Grevio. Vi har betonat hur väl den svenska jämställdhetspolitiken stämmer överens med Istanbulkonventionen när det gäller grundläggande synsätt: till exempel att problemet med våld mot kvinnor inte kan betraktas isolerat från kvinnors ställning i samhället i övrigt, säger Ola Florin på Jämställdhetsenheten vid Socialdepartementet. 

Läs mer om Sveriges redovisning till Grevio i kunskapsbankens reportagearkiv

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22