Fler uppger att de utsatts för sexualbrott

2017-11-15

Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexualbrott – 4,1 procent under förra året jämfört med 3 procent året innan. Detta enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) delrapport av den Nationella trygghetsundersökningen, NTU. 

Av männen i undersökningen uppgav 0,6 procent att de utsatts för sexualbrott under 2016, en ökning från 0,3 procent året innan.

Den grupp i befolkningen som är mest utsatt för sexualbrott är unga kvinnor. Av kvinnorna i åldern 16–24 år uppgav 14 procent att de hade utsatts för sexualbrott under 2016. För unga män i samma ålder var siffran 1,2 procent. I termen sexualbrott ingår flera brott, från blottning och ofredanden till våldtäkter.

Läs mer om undersökningen på Brottsförebyggande rådets webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2017

Senast uppdaterad: 2021-01-22