Jämställdhetsmyndigheten ska arbeta våldsförebyggande

2018-01-03

Den 1 januari 2018 startade den nya Jämställdhetsmyndigheten, JäMy. Under sitt första verksamhetsår ska Jämställdhetsmyndigheten sammanställa och sprida metoder för att arbeta våldsförebyggande med unga män och pojkar i hederskontext. 

Myndigheten ska också sprida och utveckla metoder för våldsförebyggande arbete med barn och unga samt våld i ungas nära relationer. Ett annat uppdrag är att göra en första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Läs ett pressmeddelande om JäMy:s uppdrag

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018