Jämställdhetsmyndigheten ska arbeta våldsförebyggande

2018-01-03

Den 1 januari 2018 startade den nya Jämställdhetsmyndigheten, Jämy. Under sitt första verksamhetsår ska Jämställdhetsmyndigheten sammanställa och sprida metoder för att arbeta våldsförebyggande med unga män och pojkar i hederskontext. 

Myndigheten ska också sprida och utveckla metoder för våldsförebyggande arbete med barn och unga samt våld i ungas nära relationer. Ett annat uppdrag är att göra en första uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2018