Brå har granskat ökningen av sexualbrott

2019-05-29

De polisanmälda sexualbrotten har ökat under de senaste decennierna. Även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott har ökat. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i en utredning försökt hitta orsakerna.  

Brå har analyserat utvecklingen av polisanmälda våldtäkter och sexuellt ofredande under åren 2005-2017 mot personer 15 år eller äldre. Brå har också analyserat den självrapporterade utsattheten för dessa brott i den Nationella trygghetsundersökningen, NTU. 

Enligt Brå kan ökningarna bero på en faktisk ökning av utsatthet för sexualbrott, på att fler sexualbrott anmäls eller rapporteras i NTU, eller på en kombination av dessa faktorer. 

Under perioden hade de flesta anmälda våldtäkterna begåtts mot kvinnor inomhus, i bostäder. Dessa brott står för största delen av ökningen av anmälda brott. Antalet polisanmälda våldtäkter av okända gärningspersoner förefaller inte ha ökat. Mellan 2011 och 2017 ökade också anmälningarna om våldtäkter där gärningsmannen och offret tidigare bara haft kontakt via internet. 

Sexualbrottslagstiftningen har sedan 2005 ändrats flera gånger och sexualbrott har fått stort utrymme i samhällsdebatten. Detta kan ha påverkat vilka händelser som uppfattas som sexualbrott och huruvida händelserna anmäls och rapporteras.

Läs mer på Brå:s webbplats 
Läs rapporten i fulltext
Läs mer i NCK:s kunskapsbank om Brottsofferundersökningar och våldsutsatthet och Kriminalstatistik och våldsutsatthet

Kunskapsbankens nyhetsarkiv 2019