100 miljoner kronor till arbetet för våldsutsatta i coronans spår

2020-04-01

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor till organisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer samt med kvinnor, barn och hbtq-personer som utsätts för våld i nära relationer. Dessa grupper riskerar att hamna i en särskilt svår situation på grund av coronaviruset. 

Stödet ska bidra till att lindra den ökade utsatthet som kan drabba dessa grupper om de måste isolera sig i hemmet. Till exempel kan organisationer använda stödet för att förstärka sin närvaro på internet. 

Satsningen är en del av den extra ändringsbudget som regeringen beslutade den 1 april 2020.

Ta del av ett pressmeddelande på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyheter