Regeringen vill se höjt straff för grov kvinnofridskränkning

2021-08-20

Regeringen vill att minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning ska höjas från fängelse i nio månader till fängelse i ett år. Detta för att motsvara brottets allvar.

Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. I en proposition föreslår regeringen ett antal straffskärpningar: 

Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år. Straffet för att överträda ett kontaktförbud skärps så att böter tas bort från straffskalan. Mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbud ska inte längre vara fria från straff utan i stället straffas med böter.

För att utfärda ett kontaktförbud avseende en gemensam bostad krävs idag väsentliga skäl. Regeringen föreslår i propositionen att ta bort det så kallade väsentlighetskravet för kontaktförbud som gäller gemensam bostad, och även för särskilt utvidgat kontaktförbud. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

"Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer" (Proposition 2020/21:217), 27 juli 2021, på regeringens webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-03-01